User login

SENS
SENS
ANUNŢ IMPLEMENTARE PROIECT “SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni


ANUNŢ IMPLEMENTARE PROIECT
SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen