User login

SENS
SENS
REZULTATE - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” ID 127604

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni    

          REZULTATE - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”

 Rezultatele in urma derularii concursului - "Premii pentru Initiative Antreprenoriale", din cadrul proiectului SENS - "Sanse Egale si Nediscriminare pe criterii de Gen", POSDRU/148/6.3/G/127604, conform centralizatorului comisiei de evaluare,sunt urmatoarele:

 

                                                Nr.crt.

Nume, prenume

Punctaj obtinut

1

Pitian Diana-Georgiana

79 puncte

2

Stoichin Maria

74,5 puncte

3

Ceaureanu Daiana Georgeta

74 puncte

4

Fasui Daniela

72 puncte

5

Ecovescu Anicuta

69 puncte

6

Tuliga Angela Cosmina

69 puncte  

 Centralizatorul cu punctajul acordat de catre fiecare evaluator in parte poate fi vizualizat si aici: http://www.slideshare.net/ElenaIrinaSirbu/rezultate-concurs-premii-pentru-initiative-antreprenoriale-proiect-sens127604-apsg 

 Data: 15.10.2015

 Intocmit,                                                                 Vizat,

     Exp. Comunicare                                                  Manager proiect,

                Irina Sirbu                                                     Ion-Marius Blendea

ANUNȚ referitor la - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” 127604

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni    

          ANUNȚ referitor la - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”

 Perioada de depunere a planurilor de afaceri in cadrulconcursului pentru premierea celor mai bune 6 planuri de afaceri depuse de către beneficiarii de servicii din cadrul proiectului “SENS- Șanse Egale și Nediscriminare pe criterii de Gen”- se prelungeste pana la data de 12.10.2015 ora 17.00.

Cei interesati trebuie să respecte toate conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul de desfasurare al prezentului concurs, publicat atat pe site-ul proiectului cat si pe pagina de facebook ale APSG - www.facebook.com/Psihologi, http://apsg.eu, http://sens.apsg.ro.   

 

  Înscrierea la concurs, respectiv depunerea dosarului cu planul de afaceri si toate documentele aferente, se face la biroul de implementare al proiectului din  

 str.Tudor Vladimirescu, nr. 36, Targu Jiu, (lângă Muzeul Județean Gorj),

pana la data de 12.10.2015 ora 17.00.   

   Participă la concursul ”Premii pentru initiative antreprenoriale” și poti câștiga unul dintre cele 6 premii !  

CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni    

 

         CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”

 

Asociația Psihologilor Gorjeni derulează în perioada  28.09.2015 - 08.10.2015, concursul pentru premierea celor mai bune 6 planuri de afaceridepuse de către beneficiarii de servicii din cadrul proiectului  “SENS- Șanse Egale și Nediscriminare pe criterii de Gen”.  

Cei interesati trebuie să respecte toate conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul de desfasurare a prezentului concurs, precum :  

 

1.    Fac parte din grupul tinta al proiectului mai sus mentionat; 

2.    Au absolvit sau sunt inscrisi la unul din cursurile din cadrul proiectului;

3.    Au parcurs etapa de consultantasi asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;

4.    Au elaborat un plan de afaceri;

5.    Prezintă dovada înființării unei firme noi (SRL/PFA/ II/ IF) la Oficiul Registrului Comerțului;   

6.    S-au inscris la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale”.

 

Înscrierea la concurs, respectiv depunerea planului de afaceri, se face la biroul de implementare al proiectului - str.Tudor Vladimirescu, nr. 36, Targu Jiu, (lângă Muzeul Județean Gorj), de luni până vineri în intervalul 10:00-18:00, până la data de 08.10.2015.                                                                       

                      Vă așteptăm !                                

Participă la concursul ”Premii pentru initiative antreprenoriale”  și poti câștiga unul dintre cele 6 premii !

 

 Intocmit,                                                                                            Vizat,

      Exp. Comunicare                                                                       Manager proiect,

                             Irina Sirbu                                                                             Ion Marius Blendea

Servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs) - "SENS - 127604

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195

ANUNŢ / INVITATIE DE PARTICIPARE

 

REF: Servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs)
Denumirea proiectului - "SENS – SANSE EGALE SI NEDESCRIMINARE PE CRITERII DE GEN"- POSDRU/148/6.3/G/127604
Denumirea contractului - Achizitie servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs)

FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE - ID 127604

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE
Denumirea proiectului - " SENS – SANSE EGALE SI NEDESCRIMINARE PE CRITERII DE GEN " - POSDRU/148/6.3/G/127604
Denumirea contractului - ACHIZITIE PRODUSE PAPETARIE (MATERIALE CONSUMABILE si MATERIALE CURS)