User login

Noi sanse de ocupare
Noi sanse de ocupare
Buletin Informativ nr.1

Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Proiect: ”Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, POSDRU/165/6.2/S/142864
Beneficiar: Asociația Psihologilor Gorjeni