User login

Noi sanse de ocupare
Noi sanse de ocupare
Servicii internet si telefonie mobila necesare implementării proiect 142864

ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: Servicii internet si telefonie mobila necesare implementării proiect
Denumirea proiectului - "NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INTERNET SI TELEFONIE MOBILA

Achizitia de mobilier de birou pentru implementare proiect ID 142864

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Referitor  la:  Achizitie mobilier de birou
Denumirea proiectului - " NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864
Denumirea contractului - ACHIZITIE “MOBILIER DE BIROU”

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul/invitatia de participare la procedura ACHIZITIE “MOBILIER DE BIROU”, având ca obiect: Achizitia de mobilier de birou pentru  implementare proiect – " NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE "

Achizitie inchiriere birou proiect ID 142864

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Inchiriere birou pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - "NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU

Achizitie echipamente IT ID 142864

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
 Referitor  la:  Achizitie echipamente IT
 Denumirea proiectului - " NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE " - POSDRU/165/6.2/S/142864
 Denumirea contractului - ACHIZITIE “ ECHIPAMENTE IT ”

Anunt incepere proiect ID 142864

Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Proiect: ”Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, POSDRU/165/6.2/S/142864
Beneficiar: Asociația Psihologilor Gorjeni


ANUNȚ ÎNCEPEREA PROIECTULUI
NOI SANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE”


Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul in str. Strada A.I.Cuza nr.1, Tg-Jiu, judetul Gorj in parteneriat cu: Asociatia pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj, cu sediul in Com. Bumbești Pițic, nr.135, judetul Gorj,  D.B.C. SRL, cu sediul in Dragasani, str. Libertatii,nr. 5, judetul Valcea, Asociatia Suflet pentru Oameni cu sediul in Municipiul Targoviste, Str. Justitiei nr. 23, judetul Dambovita si  Fundatia Basarab cu sediul in Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr. 38, judetul Arges derulează începând cu data de 15,04,2014, proiectul ” Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finanțare POSDRU/165/6.2/S/142864 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar.
Proiectul se implementează în Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) si se adreseaza persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile (etnie rroma, cu dizabilitati si tinerilor cu care parasesc sistemul institutionalizat).