HomeMass mediaStadiul proiectului „Pasi spre viitor”Stadiul proiectului „Pasi spre viitor”

Stadiul proiectului „Pasi spre viitor”

Asociatia Psihologilor Gorjeni

 

Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Proiect: „Pași spre viitor ”, POSDRU/102/5.1/G/76960

Beneficiar:  Asociația Psihologilor Gorjeni

 

Targu-Jiu,  31.10.2011

STADIUL PROIECTULUI “PAȘI SPRE VIITOR”

Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul in str. Strada A.I.Cuza nr.1 , Tg-Jiu, judetul Gorj in parteneriat cu Colegiul Comercial "Virgil Madgearu" Targu-Jiu și  Centrul de Resurse Juridice (CRJ) derulează începând cu data de 01.02.2011, proiectul ”Pași spre viitor”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finanțare POSDRU/102/5.1/G/76960 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar.

Proiectul se implementează în județul Gorj, și se adresează șomerilor tineri cu vârsta între 16-24 de ani si șomerilor de lunga durata, tineri si adulți.

 

            PRINCIPALELE OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Îmbunătățirea capacității de ocupare a 300 de șomeri, în special a celor de lungă durată prin oferirea de servicii de informare și consiliere privind cariera dintre care: instruire în TCLM a 200 șomeri, dezvoltare personală pentru 50 șomeri și cuprinderea în programe de formare profesională într-una din meseriile: lucrător comercial, ospătar (chelner) și camerista hotel a 100 dintre aceștia.

2. Creșterea capacitații de ocupare pentru 50 de șomeri, din cei 300 consiliați profesional, prin parcurgerea modulului de anteprenoriat, dezvoltarea a cel puțin 10 planuri de afaceri și înființarea unei firme;

 

REZULTATE ATINSE:

Până în prezent au fost consiliate profesional un număr de 102 persoane (25 bărbați și 77 femei) dintre care 49 sunt șomeri de lungă durată.

A fost demarat un curs de „lucrător în comerț” la care participă 24 de persoane desfășurat în localitatea MOTRU și cursul de „Competențe sociale și civice pentru dezvoltare personală” pentru un număr de 20 șomeri desfășurat în localitatea Târgu Jiu la sediul proiectului.

Două persoane care au beneficiat de serviciile noaste și-au găsit un loc de muncă.

 

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactați la biroul proiectului din Strada Tudor Vladimirescu Nr.36, Tg-Jiu, județul Gorj

Tel: (+40253)213041; E-mail: contact@apsg.eu  sau mariusblendea@gmail.com.

Persoana de contact: Blendea Marius - manager proiect

Mai multe informaţii despre proiect puteți obține de pe site-ul: www.apsg.eu.

User login

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României