HomeRevista preseidobrei's blogRezultatele atinse la 28/11/2012

Rezultatele atinse la 28/11/2012

Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Proiect: „Pași spre viitor ”, POSDRU/102/5.1/G/76960
Beneficiar:  Asociația Psihologilor Gorjeni

Comunicat de presă

Târgu-Jiu,  29.11.2012

STADIUL PROIECTULUI “PAȘI SPRE VIITOR”

Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul în str. Strada A.I.Cuza nr.1 , Târgu-Jiu, județul Gorj în parteneriat cu Colegiul Comercial "Virgil Madgearu" Târgu-Jiu și  Centrul de Resurse Juridice (CRJ), derulează începând cu data de 01.02.2011, proiectul ”Pași spre viitor”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finanțare POSDRU/102/5.1/G/76960, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar.

Proiectul se implementează în județul Gorj, și se adresează șomerilor tineri cu vârsta între 16-24 de ani și șomerilor de lungă durată, tineri si adulți.

PRICIPALELE OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Îmbunătățirea capacității de ocupare a 300 de șomeri, în special a celor de lungă durată prin oferirea de servicii de informare și consiliere privind cariera dintre care: instruire în TCLM a 200 șomeri, dezvoltare personală pentru 50 șomeri și cuprinderea în programe de formare profesională într-una din meseriile: lucrător în comerț, ospătar (chelner) și camerista hotel a 100 dintre aceștia.

2. Creșterea capacitații de ocupare pentru 50 de șomeri, din cei 300 consiliați profesional, prin parcurgerea modulului de antreprenoriat, dezvoltarea a cel puțin 10 planuri de afaceri și înființarea unei firme. 

REZULTATE ATINSE:

Până în prezent au fost consiliate profesional un număr de 332 persoane (120 bărbați și 212 femei) dintre care 176 sunt șomeri de lungă durată. 224 de șomeri au beneficiat de instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Au fost finalizate cursurile de calificare în meseriile - Lucrător în comerț – 2 cursuri : 48 participanți – 48 absolvenți; Cameristă hotel – 1 curs : 25 participanți  – 25 absolvenți; „ospătar (chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie”  – 1 curs: 27 participanți – 25 absolvenți. De asemenea au fost finalizate următoarele cursuri de perfecționare: Competențe civice și sociale pentru dezvoltare personală – 3 cursuri : 54 participanți (49 șomeri tineri, 4 SLD tineri, 1 șomer),  51 absolvenți ( 47 șomeri tineri certificați, 3 SLD tineri certificați, 1 șomer certificat); Dezvoltarea spiritului antreprenorial – 3 cursuri: 55 participanți (52 șomeri tineri, 3 SLD tineri ), 51 absolvenți (48 șomeri tineri certificați, 3 SLD tineri certificați).

23 persoane care au beneficiat de serviciile noaste și-au găsit un loc de muncă.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactați la biroul proiectului din Strada Tudor Vladimirescu Nr.36, Tg-Jiu, județul Gorj

Tel: (+40253)213041; E-mail: contact@apsg.eu  sau mariusblendea@gmail.com.

Persoana de contact: Blendea Marius - manager proiect

Mai multe informaţii despre proiect puteți obține de pe site-ul: www.apsg.eu. / www.pasispreviitor.apsg.eu

User login

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României