User login

REZULTATE - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” ID 127604REZULTATE - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” ID 127604
REZULTATE - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” ID 127604

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni    

          REZULTATE - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”

 Rezultatele in urma derularii concursului - "Premii pentru Initiative Antreprenoriale", din cadrul proiectului SENS - "Sanse Egale si Nediscriminare pe criterii de Gen", POSDRU/148/6.3/G/127604, conform centralizatorului comisiei de evaluare,sunt urmatoarele:

 

                                                Nr.crt.

Nume, prenume

Punctaj obtinut

1

Pitian Diana-Georgiana

79 puncte

2

Stoichin Maria

74,5 puncte

3

Ceaureanu Daiana Georgeta

74 puncte

4

Fasui Daniela

72 puncte

5

Ecovescu Anicuta

69 puncte

6

Tuliga Angela Cosmina

69 puncte  

 Centralizatorul cu punctajul acordat de catre fiecare evaluator in parte poate fi vizualizat si aici: http://www.slideshare.net/ElenaIrinaSirbu/rezultate-concurs-premii-pentru-initiative-antreprenoriale-proiect-sens127604-apsg 

 Data: 15.10.2015

 Intocmit,                                                                 Vizat,

     Exp. Comunicare                                                  Manager proiect,

                Irina Sirbu                                                     Ion-Marius Blendea