HomeProiectulInformare si consiliereInformare si consiliere

Informare si consiliere

Informare şi Consiliere Profesională

Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupațiilor;

Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale (stabilirea compatibilităţii dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă);

Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării deciziei privind propria carieră;

Instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă (alcătuirea memoriului de activitate (curriculum vitae); depistarea si utilizarea filierelor posibile către angajare; tehnica demersurilor prin telefon; tehnica vizitei speculative; tehnica demersurilor prin corespondență; interviul, exerciții și aplicații practice; începerea lucrului; păstrarea locului de muncă; trecere în revistă a progreselor făcute;

Derulare instruire dezvoltare personală ( Cine sunt? – tehnici de autocunoaştere; Competenţe de acţiune, Competenţe personale, Competenţe metodologice, Competenţe profesionale, Punctele tari şi slabe, Viitorul profesional, Slujbele ideale, Unde pot găsi un post vacant?, Prezentarea personal, Cum facem planuri de viitor: Planul de acţiune)

Medierea muncii

Informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, publicarea/ afişarea locurilor de muncă şi organizarea de burse ale locurilor de muncă;

Medierea electronică, având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

Preselecţia candidaţilor corespunzători cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

Orientare în formarea profesională

Determinarea profilului profesional personal;

Corelarea intereselor profesionale cu profilul profesional personal;

Identificarea ocupaţiilor cu grad ridicat de ofertare;

Orientarea spre un program de formare profesională.

Realizarea și urmărirea planurilor de dezvoltare personală și asistarea șomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă.

User login

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României