User login

Inchiriere spatiu sala curs - Teorie si Practica ID 133996Inchiriere spatiu sala curs - Teorie si Practica ID 133996
Inchiriere spatiu sala curs - Teorie si Practica ID 133996

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195

ANUNT DE PARTICIPARE

REF: Inchiriere spatiu sala curs - Teorie si  Practica - pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - AFES - Acces la Formare și Egalitate de Șanse” POSDRU/148/6.3/G/133996
Denumirea contractului - Achizitie servicii inchiriere spatiu - Teorie si  Practica
CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,
Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura - Achizitie servicii inchiriere spatiu sala curs - Teorie si  Practica, având ca obiect: “Inchiriere spatiu - Teorie si  Practica " pentru proiect AFES - Acces la Formare și Egalitate de Șanse” POSDRU/148/6.3/G/133996  – spatiu necesare pentru desfasurarea programului de formare „ OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - ACHIZITIE Achizitie servicii inchiriere spatiu - Teorie si/sau  Practica
LOCUL DE IMPLEMENTARE – LOC. TÂRGU CĂRBUNEȘTI, JUD. GORJ
Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 6 luni
Valoarea estimată: 4354,8 lei=6 luni (durata cursului ) x 725,8 lei (fara TVA) – 5400 lei = 6 luni (durata cursului ) x 900 lei (cu TVA)
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  11.11.2014 – ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 12.11.2014 – ora  12:30
Adresa la care se transmit ofertele: STR. STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL
DOCUMENTE SOLICITATE:

  • Formular oferta – atasat la prezentul anunt.
  • Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – atasata la prezentul anunt.

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

  • spațiul (sala de curs) ce doreste a fi inchiriat  în care se va susține procesul de instruire teoretică trebuie să dețină toate autorizațiile legale pentru desfăsurarea activității,  precum și dotările și amenajările corespunzătoare programului de formare profesională, respectiv să aibă o suprafaţă minimă de 50 mp, acces la toate utilităţile (energie electrică, energie termică, grup sanitar) și  o dotare minimă constând în: 30 mese si 30 scaune.
  • spațiul ce doreste a fi inchiriat  în care se va susține procesul de instruire practică trebuie să dețină toate autorizațiile legale pentru desfăsurarea activității,  precum și dotările și amenajările corespunzătoare bunei desfășurări a programului de formare profesională -  „OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE”.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ, E-mail: contact@apsg.reu, 0253213041 sau 0764473012,  www.apsg.eu.
Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ - AFES - Acces la Formare și Egalitate de Șanse” POSDRU/148/6.3/G/133996, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 " Promovarea incluziunii sociale "/ Domeniul major de intervenţie - 6.3 " Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"

AttachmentSize
2 - Form oferta - teorie -practica.pdf322.56 KB
3 - Declar rasp OUG 66-2011.pdf256.06 KB
anunt atribuire servicii inchiriere sala curs ospatar.pdf231.59 KB