User login

Inchiriere SPATIU DESFASURARE CURS IT - ID 142864Inchiriere SPATIU DESFASURARE CURS IT - ID 142864
Inchiriere SPATIU DESFASURARE CURS IT - ID 142864

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195

ANUNŢ DE PARTICIPARE
REF: Inchiriere SPATIU DESFASURARE CURS IT
Denumirea proiectului - "NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE SPATIU DESFASURARE CURS IT

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,
Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE SPATIU DESFASURARE CURS IT, având ca obiect: Inchiriere SPATIU DESFASURARE CURS IT, proiect "NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864 – SPATIU DESFASURARE CURSURI IT, necesar pentru pentru buna desfasurare a activitatilor de instruire din cadrul proiectului

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE SPATIU DESFASURARE CURS IT
LOCUL DE IMPLEMENTARE – TG-JIU.
Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 3 luni
Valoarea estimată: 3.629,03 lei (fara TVA) -  4.500 lei (cu TVA inclus)
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  19.09.2014 – ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 19.09.2014 – ora 16:00
Adresa la care se transmit ofertele: STR. STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 65, cam.1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

DOCUMENTE SOLICITATE:
Formular oferta – atasat la prezentul anunt.
Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora -– atasata la prezentul anunt.

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:
SUPRAFATA MINIMA SPATIU – min. 60 MP
Localizat in zona centrala
Acces independent la  toaleta

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ, E-mail: contact@apsg.reu, 0253213041 sau 0764473012,  www.apsg.eu.
Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ -"NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.2.

AttachmentSize
Documente spatiu IT.pdf84.42 KB