User login

FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE - ID 127604 FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE - ID 127604
FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE - ID 127604

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE
Denumirea proiectului - " SENS – SANSE EGALE SI NEDESCRIMINARE PE CRITERII DE GEN " - POSDRU/148/6.3/G/127604
Denumirea contractului - ACHIZITIE PRODUSE PAPETARIE (MATERIALE CONSUMABILE si MATERIALE CURS)
CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE PRODUSE PAPETARIE (MATERIALE CONSUMABILE si MATERIALE CURS ), având ca obiect: FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE pentru proiectul " SENS – SANSE EGALE SI NEDESCRIMINARE PE CRITERII DE GEN " - POSDRU/148/6.3/G/127604– materiale necesare pentru buna desfasurare a activitatii generale si desfasurarii cursurilor desfasurate in cadrul proiectului

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - ACHIZITIE PRODUSE PAPETARIE (MATERIALE CONSUMABILE, MATERIALE CURS)
LOCUL DE IMPLEMENTARE – TG-JIU.

Tipul şi durata contractului:  contract de furnizare, durata cca - 16 luni
Valoarea estimată: 17.903,23 LEI (fara TVA) -  22.200 lei (cu TVA)
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  29.09.2014 – ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 29.09.2014 – ora 18:00
Adresa la care se transmit ofertele: sediul implemenatarii proiectului din Mun. Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, jud Gorj
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  Documentatia este atasata  anuntului pe pagina web a Benefiarului www.apsg.eu sectiunea Achizitii publice a Beneficiarului .
DOCUMENTE SOLICITATE – SI CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA
- conform documentatiei de atribuire anexate la anunt
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul    
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul implemenatarii proiectului din Mun. Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, jud Gorj, E-mail: contact@apsg.eu, Tel; 0253213041,  www . apsg.eu
Informaţii despre beneficiarul proiectului - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 1, Tg-Jiu, judetul Gorj – proiect “PASI SPRE VIITOR”-POSDRU/130/5.1/G/133927, POS DRU 2007 – 2013 – Axa prioritara – 5/Domeniul major de interventie – 5.1.

AttachmentSize
Documentatie atribuire papetarie.pdf540.11 KB
Anunt atribuire - MATERIALE CONSUMABILE - SENS.pdf130.51 KB