User login

Revista preseidobrei's blogFinalizarea proiectului “Pasi spre viitor”
Finalizarea proiectului “Pasi spre viitor”

Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul in str. Strada A.I.Cuza nr.1 , Tg-Jiu, judetul Gorj in parteneriat cu Colegiul Comercial "Virgil Madgearu" Targu-Jiu și  Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a derulat în perioada 01.02.2011 – 31.01.2013, proiectul ”Pași spre viitor”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finanțare POSDRU/102/5.1/G/76960 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar.

Proiectul s-a implementat în județul Gorj, și s-a adresat șomerilor tineri cu vârsta între 16-24 de ani și șomerilor de lunga durata, tineri și adulți.

            PRICIPALELE OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Îmbunătățirea capacității de ocupare a 300 de șomeri, în special a celor de lungă durată prin oferirea de servicii de informare și consiliere privind cariera dintre care: instruire în TCLM a 200 șomeri, dezvoltare personală pentru 50 șomeri și cuprinderea în programe de formare profesională într-una din meseriile: lucrător în comerț, ospătar (chelner) și camerista hotel a 100 dintre aceștia.

2. Creșterea capacitații de ocupare pentru 50 de șomeri, din cei 300 consiliați profesional, prin parcurgerea modulului de antreprenoriat, dezvoltarea a cel puțin 10 planuri de afaceri și înființarea unei firme.

REZULTATE ATINSE:

În perioada de derulare a proiectului au fost consiliate profesional un număr de455 persoane (190 bărbați și 265 femei) dintre care 301 sunt șomeri de lungă durată, 238 de șomeri au beneficiat de instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Au fost finalizate cursurile de calificare în meseriile - Lucrător în comerț – 2 cursuri : 48 participanți – 48 absolvenți; Cameristă hotel – 1 curs : 25 participanți  – 25 absolvenți; „ospătar (chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie”  – 1 curs: 27 participanți – 25 absolvenți;  Competențe civice și sociale pentru dezvoltare personală – 3 cursuri : 54 participanți (49 șomeri tineri, 4 SLD tineri, 1 șomer);  51 absolvenți ( 47 șomeri tineri certificați, 3 SLD tineri certificați, 1 șomer certificat). Dezvoltarea spiritului antreprenorial – 3 cursuri: 55 participanți (52 șomeri tineri, 3 SLD tineri ); 51 absolvenți (48 șomeri tineri certificați, 3 SLD tineri certificați), Competențe sociale și civice (TCLM) – 5 cursuri 126 participanți – 97 de absolvenți (22 SLD tineri certificați).

26 persoane care au beneficiat de serviciile noaste și-au găsit un loc de muncăși a fost înființată o firmă.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactați la biroul proiectului din Strada Tudor Vladimirescu Nr.36, Tg-Jiu, județul Gorj

Tel: (+40253)213041; E-mail: contact@apsg.eu  sau mariusblendea@gmail.com.

Persoana de contact: Blendea Marius - manager proiect

Mai multe informaţii despre proiect puteți obține de pe site-ul: www.apsg.eu. /www.pasispreviitor.apsg.eu

Sursa: