User login

CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”
CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni    

 

         CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”

 

Asociația Psihologilor Gorjeni derulează în perioada  28.09.2015 - 08.10.2015, concursul pentru premierea celor mai bune 6 planuri de afaceridepuse de către beneficiarii de servicii din cadrul proiectului  “SENS- Șanse Egale și Nediscriminare pe criterii de Gen”.  

Cei interesati trebuie să respecte toate conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul de desfasurare a prezentului concurs, precum :  

 

1.    Fac parte din grupul tinta al proiectului mai sus mentionat; 

2.    Au absolvit sau sunt inscrisi la unul din cursurile din cadrul proiectului;

3.    Au parcurs etapa de consultantasi asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;

4.    Au elaborat un plan de afaceri;

5.    Prezintă dovada înființării unei firme noi (SRL/PFA/ II/ IF) la Oficiul Registrului Comerțului;   

6.    S-au inscris la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale”.

 

Înscrierea la concurs, respectiv depunerea planului de afaceri, se face la biroul de implementare al proiectului - str.Tudor Vladimirescu, nr. 36, Targu Jiu, (lângă Muzeul Județean Gorj), de luni până vineri în intervalul 10:00-18:00, până la data de 08.10.2015.                                                                       

                      Vă așteptăm !                                

Participă la concursul ”Premii pentru initiative antreprenoriale”  și poti câștiga unul dintre cele 6 premii !

 

 Intocmit,                                                                                            Vizat,

      Exp. Comunicare                                                                       Manager proiect,

                             Irina Sirbu                                                                             Ion Marius Blendea