User login

Comunicat de presa conferinta intermediaraComunicat de presa conferinta intermediara
Comunicat de presa conferinta intermediara

Asociaţia Psihologilor Gorjeni

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Pe 23 septembrie 2015, începând cu ora 16,30, în Târgu - Jiu s-a desfășurat conferința intermediară a proiectului “Egali pe piața muncii” POSDRU 130/5.1/G/133976 implementat de Asociația Psihologilor Gorjeni în parteneriat cu S.C. CORALEX S.R.L. La eveniment au participat reprezentanți ai beneficiarului proiectului, ai partenerului său, ai autorităților, presei, ONG-urilor, mediului de afaceri, alături de beneficiarii direcți ai proiectului, membri ai grupului țintă. În cadrul conferinței a fost prezentat stadiul de implementare a proiectului și rezultatele obținute.

 

Obiectivul general al proiectului este cresterea numarului de persoane atrase și menținute pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale și sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piața muncii a 488 persoane în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din județul GORJ cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii.

 

Până în prezent au participat la activitățile proiectului 425 de persoane, ce aparțin tuturor categoriilor de grup țintă propuse a fi atinse persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri de lungă durată, șomeri de lungă durată tineri, șomeri, șomeri tineri, șomeri peste 45 de ani. În cele 14 luni de implementare cele 425 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere și orientare în carieră, de mediere a muncii oferite de experții angajați în proiect. Au fost organizate 12 programe de formare profesională pentru grupul țintă din cele 18 planificate. Asociația psihologilor Gorjeni, beneficiarul proiectului, a desfășurat 7 programe de inițiere: inspector/referent resurse umane (2 grupe cu 54 de participanți, 1 finalizată, 1 în curs de desfășurare), competențe sociale și civice-dezvoltare personală ( 2 grupe 56 de participanți) , copetențe antreprenoriale (2 grupe 56 participanși) și manager de proiect (28 participanți). Partenerul, S.C. Coralex S.R.L. a desfășurat 5 prograe de calificare în ocupațiile de vânzător/comerciant (2 grupe cu 56 participanți, 1 finalizată și 1 în desfășurare), ospătar (24 absolvenți), patiser (25 participanți) și cameristă (26 participanți). La aceste programe au participat deja 331 de persoane din grupul țintă, 209 dintre acestea finalizând cursurile și examenele de certificare a competențelor, restul continua pregătirea profesională. După cum este prevăzut în cererea de finanațare, până în prezent au fost oferite premii pentru absolvirea cursurilor de formare profesională pentru 129 de persoane.

 

Calitatea serviciilor oferite beneficiarilor direcți ai proiectului consiliere și orientare profesională, medierea muncii și formarea profesională - a condus la integrarea/reintegrarea persoanelor din grupul țintă pe piața muncii. Până în prezent peste 38 de persoane și-au găsit un loc de muncă dintre care 27 participante la programele de formare profesională.

 

Proiectul „Egali pe piața muncii” POSDRU/130/5.1/G/133976 este implementat de Asociația Psihologilor Gorjeni în parteneriat cu S.C. CORALEX S.R.L. în perioada iulie 2014-decembrie 2015. Informații suplimentare se pot obține la sediul proiectului din Târgu Jiu, str. Victoriei nr.137, etajul 2, pe site-ul proiectului  www.egalipepiatamuncii.ro sau www.apsg.eu .

Axa prioritară: 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenție: 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Egali pe Piata MunciiPOSDRU/130/5.1/G/133976