User login

ANUNȚ referitor la - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” 127604ANUNȚ referitor la - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” 127604
ANUNȚ referitor la - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” 127604

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni    

          ANUNȚ referitor la - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale”

 Perioada de depunere a planurilor de afaceri in cadrulconcursului pentru premierea celor mai bune 6 planuri de afaceri depuse de către beneficiarii de servicii din cadrul proiectului “SENS- Șanse Egale și Nediscriminare pe criterii de Gen”- se prelungeste pana la data de 12.10.2015 ora 17.00.

Cei interesati trebuie să respecte toate conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul de desfasurare al prezentului concurs, publicat atat pe site-ul proiectului cat si pe pagina de facebook ale APSG - www.facebook.com/Psihologi, http://apsg.eu, http://sens.apsg.ro.   

 

  Înscrierea la concurs, respectiv depunerea dosarului cu planul de afaceri si toate documentele aferente, se face la biroul de implementare al proiectului din  

 str.Tudor Vladimirescu, nr. 36, Targu Jiu, (lângă Muzeul Județean Gorj),

pana la data de 12.10.2015 ora 17.00.   

   Participă la concursul ”Premii pentru initiative antreprenoriale” și poti câștiga unul dintre cele 6 premii !