User login

ACHIZITIE SERVICII REALIZARE MATERIALE DE PROMOVARE PROIECT ID 133996ACHIZITIE SERVICII REALIZARE MATERIALE DE PROMOVARE PROIECT ID 133996
ACHIZITIE SERVICII REALIZARE MATERIALE DE PROMOVARE PROIECT ID 133996

ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: ACHIZITIE SERVICII REALIZARE MATERIALE DE PROMOVARE PROIECT ”
Denumirea proiectului - AFES-ACCES LA FORMARE ȘI  EGALITATE DE ȘANSE”- POSDRU/148/6.3/G/133996
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII REALIZARE MATERIALE DE PROMOVARE PROIECT

CĂTRE POTENTIALII OFERTANTI

Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atenției anunțul de participare la procedura- Achizitie servicii realizare materiale de promovare proiect”, având ca obiect: „Achiziție servicii realizare materiale de promovare proiect”-, pentru implementare proiect ”AFES-ACCES LA FORMARE ȘI  EGALITATE DE ȘANSE”- POSDRU/148/6.3/G/133996– necesare pentru buna desfășurare a activităților proiectului.

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII  REALIZARE MATERIALE DE PROMOVARE PROIECT ”
LOCUL DE IMPLEMENTARETG JIU

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata cca - 16 luni

Valoarea estimată: 4.008, 00lei  fara TVA
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: Data 26.09.2014 Ora limită: ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 26.09.2014 Ora limită: ora 17:00
Adresa la care se transmit ofertele: str.A.I.Cuza nr. 1, Tirgu Jiu,Gorj,
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: NU ESTE CAZUL

DOCUMENTE SOLICITATE – conform documentatie atribuire anexata.

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA - conform documentatie atribuire anexata.

 

Cursul de referință leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - str.A.I.Cuza nr.1,Tirgu Jiu,Gorj, E-mail: contact@apsg.eu, 0253213041 sau 0721.080.234, www.apsg.eu.

Informaţii despre beneficiarul proiectului - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat:
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI str.A.I.Cuza nr.1,Tîrgu Jiu,Gorj,    AFES- ACCES LA FORMARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE”, POSDRU/148/6.3/G/133996 - Axa prioritară 6:„Promovarea incluziunii sociale”- Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

AttachmentSize
DOCUMENTAtIE DE ATRIBUIRE MATERIALE PROMOVA RE D (1).pdf299.63 KB
anunt atribuire MATERIALE DE PROMOVARE.pdf230.13 KB