User login

ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT AFES - 133996ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT AFES - 133996
ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT AFES - 133996

ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: „ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT”
Denumirea proiectului - AFES-ACCES  LA  FORMARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE”- POSDRU/148 /6.3 /G/133996
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atenției anunțul de participare la procedura- Achiziție servicii organizare evenimente promovare proiect”, având ca obiect: Achiziție servicii organizare evenimente promovare proiect”-, pentru implementare proiect AFES-ACCES LA FORMARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE”- POSDRU/148 /6.3/G/133996– necesare pentru buna desfășurare a activităților proiectului

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT”
LOCUL DE IMPLEMENTARETG JIU

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 17 luni

Valoarea estimată:  3.000,00 cu TVA Inclus.
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  Data:20.08.2014 Ora limită: ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 20.08.2014 Ora limită: ora 17:00
Adresa la care se transmit ofertele: str.A.I.Cuza nr. 1, Tirgu Jiu,Gorj,
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

DOCUMENTE SOLICITATE – conform  documentatie atribuire anexata.

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA - conform  documentatie atribuire anexata.

Cursul de referință leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI -  str.A.I.Cuza nr. 1, Tirgu Jiu,Gorj, E-mail: contact@apsg.reu, 0253213041 sau 0764473012,  www.apsg.eu.

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI  str.A.I.Cuza nr. 1, Tirgu Jiu,Gorj, , Proiect; AFES-ACCES  LA  FORMARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE”  - POSDRU/148 /6.3 /G/133996 -  Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”- Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

AttachmentSize
Docum atrib serv AFES.pdf304.22 KB
anunt atribuire HANNY.pdf230.62 KB