User login

ACHIZITIE SERVICII INTERNET proiect ID 133976ACHIZITIE SERVICII INTERNET proiect ID 133976
ACHIZITIE SERVICII INTERNET proiect ID 133976

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ

Cod fiscal - 14433195

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

REF: ACHIZITIE SERVICII INTERNET

Denumirea proiectului - " EGALI pe piaţa muncii"- POSDRU/130/5.1/G/133976

Denumirea contractului - SERVICII INTERNET

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII INTERNET, având ca obiect: Achizitie servicii internet” – pentru proiect " EGALI pe piaţa muncii"- POSDRU/130/5.1/G/133976– necesar pentru buna implementare proiectului

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII INTERNET

LOCUL DE IMPLEMENTARE – Tg-Jiu, str. Victoriei, nr. 137,  jud Gorj

 

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 14 luni

Valoarea estimată: 1.693,54 lei (fara TVA) -  2.100 lei (cu TVA inclus)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  12.11.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 12.11.2014 – ora 18:00

Adresa la care se transmit ofertele/sediu de implementare a proiectului : Mun. Tg-Jiu, str. Victoriei, nr. 137, jud Gorj

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

DOCUMENTE SOLICITATE:

-      Formular oferta – atasat la prezentul anunt.

-      Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – atasata la prezentul anunt.

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA - SERVICII DE INTERNET:

-      Trafic nelimitat

-      Banda de download, de min. 4 mbps

-      IP static

-      Reţea wireless

-      Echipamentele necesare conectarii - puse la dispozitie in mod gratuit de catre furnizor.

-      Servicii de securizare a reţelei

-      Service rapid, max. 6 ore de la aparitia defectiunii

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediu de implementare a proiectului din Mun. Tg-Jiu, nr. 137, str. Victoriei, jud Gorj, E-mail: contact@apsg.reu, 0253213041 sau 0764473012,  www.apsg.eu.

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ - " EGALI pe piaţa muncii"- POSDRU/130/5.1/G/133976, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 5 / Domeniul major de intervenţie – 5.1.

AttachmentSize
Formular oferta si Declaratie OUG 66-2011.pdf164.17 KB
Anunt atribuire - Serviciu internet - Egali pe piata muncii.pdf136.82 KB