User login

Achizitie servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs) - "EGALI pe piaţa muncii"- 133976 Achizitie servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs) - "EGALI pe piaţa muncii"- 133976
Achizitie servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs) - "EGALI pe piaţa muncii"- 133976

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195

 

INVITATIE DE PARTICIPARE /ANUNŢ DE PARTICIPARE
REF: Achizitie servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs)
Denumirea proiectului - "EGALI pe piaţa muncii"- POSDRU/130/5.1/G/133976
Denumirea contractului - Contract de furnizareservicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs)

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura  Achizitie servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs) pentru implementare proiect "EGALI pe piaţa muncii"- POSDRU/130/5.1/G/133976

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - Achizitie servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs)
LOCUL DE IMPLEMENTARE – Tg-Jiu, Jud Gorj.

Tipul şi durata contractului:  Contract de furnizare servicii.
Valoarea estimată: 4.064,52 lei (fara TVA) -  5.040 lei (cu TVA inclus).
Criteriu de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  25.11.2014 – ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 25.11.2014 – ora 18:00
Adresa la care se transmit ofertele/sediul implementarii proiectului:  Tg-Jiu, str. Victoriei, nr. 137, etj. II, jud Gorj

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:
Documentatia este atasata  anuntului pe pagina web a Benefiarului www.apsg.eu sectiunea Achizitii publice .
CERINTE MINIME OFERTA :

  • Detaliate corespunzator in documentatiei de atribuire elaborata de ofertant;
  • Documentele si formularele solicitate prin documentatia de atribuire.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ, sau sediul implementarii proiectului Tg-Jiu, str. Victoriei, nr. 137, etj. II, jud Gorj

 E-mail: contact@apsg.eu, 0253213041 sau 0764473012,  www.apsg.eu sectiunea Achizitii publice.
Informaţii despre beneficiarul proiectului : ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ -  Proiectul "EGALI pe piaţa muncii"- POSDRU/130/5.1/G/133976, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” / Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”

AttachmentSize
DOCUMENTATIE ATRIBUIRE SERVICII - SUPORT DE CURS .pdf716.63 KB
Anunt atribuire - Suport de curs - Egali pe piata muncii.pdf141.32 KB