User login

Achizitie Mobilier de birou - “Paşi spre viitor”- 133927 Achizitie Mobilier de birou - “Paşi spre viitor”- 133927
Achizitie Mobilier de birou - “Paşi spre viitor”- 133927

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195

 

INVITATIE DE PARTICIPARE /ANUNŢ DE PARTICIPARE
REF: Achizitie Mobilier de birou (Fotolii/scaun ergonomic, dulapuri cu doua usi si dulapuri metalice)
Denumirea proiectului - “Paşi spre viitor”-  POSDRU/130/5.1/G/133927
Denumirea contractului - CONTRACT DE FURNIZARE MOBILIER DE BIROU

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura  ACHIZITIE FURNIZARE MOBILIER DE BIROU pentru implementare proiect “Paşi spre viitor”-  POSDRU/130/5.1/G/133927
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - FURNIZARE MOBILIER DE BIROU
LOCUL DE IMPLEMENTARE – Tg-Jiu, Jud Gorj.

Tipul şi durata contractului:  Contract de furnizare produse.
Valoarea estimată: 4.048,39 lei (fara TVA) -  5.020 lei (cu TVA inclus).
Criteriu de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  25.11.2014 – ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 25.11.2014 – ora 20:00

Adresa la care se transmit ofertele/sediul implementarii proiectului: str.  Tudor Vladimirescu, nr. 36, Tg-Jiu, judetul Gorj
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:
Documentatia este atasata  anuntului pe pagina web a Benefiarului www.apsg.eu sectiunea Achizitii publice .

CERINTE MINIME OFERTA :

  • Detaliate corespunzator in documentatiei de atribuire elaborata de ofertant;
  • Documentele si formularele solicitate prin documentatia de atribuire.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ, sau sediul implementarii proiectului:  str.  Tudor Vladimirescu, nr. 36, Tg-Jiu, judetul Gorj,  E-mail: contact@apsg.eu, 0253213041 sau 0764473012,  www.apsg.eu sectiunea Achizitii publice.
Informaţii despre beneficiarul proiectului : ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ -  Proiectul “Paşi spre viitor”-  POSDRU/130/5.1/G/133927, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” / Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”

AttachmentSize
Pasi - Docum achizitie mobilier birou.pdf838.87 KB
Anunt atribuire - Mobilier - Pasi spre viitor .pdf122.02 KB