User login

ACHIZITIE Achizitie consumabile birou, materiale curs, papetarie ID 142864ACHIZITIE Achizitie consumabile birou, materiale curs, papetarie ID 142864
ACHIZITIE Achizitie consumabile birou, materiale curs, papetarie ID 142864

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.36, TG-JIU, JUDETUL GORJ, Cp 210132
Cod fiscal - 14433195)
Nr.  304… / 08.10.2014

 

INVITATIE DE PARTICIPARE /
ANUNŢ DE PARTICIPARE

Referitor  la:  .
Denumirea proiectului - " NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE"
                       - POSDRU/165/6.2/S/142864
Denumirea contractului - ACHIZITIE “CONSUMABILE BIROU, MATERIALE CURS, PAPETARIE ”

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,
Vă supunem atentiei anuntul/invitatia de participare la procedura ACHIZITIE “CONSUMABILE BIROU, MATERIALE CURS, PAPETARIE ”, având ca obiect: Achizitia de consumabile birou, materiale curs, papetarie pentru implementare proiect – " NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE "

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - ACHIZITIE “CONSUMABILE BIROU, MATERIALE CURS, PAPETARIE ” (Achizitie consumabile birou+materiale curs, papetarie  pentru implementare proiect)
LOCUL DE IMPLEMENTARE – Str.Tudor Vladimirescu, nr. 65, Cam. 1, Tg-Jiu, jud.Gorj, Cp.210132

Tipul şi durata contractului:  contract de furnizare produse, durata cca - ................. luni
Valoarea estimată: 31.451,61 lei (fara TVA) -  39.000,00 lei lei (cu TVA inclus)
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  17.10..2014 – Ora 1200
Data şi ora deschiderii ofertelor: 17.10..2014 – Ora 1600
Adresa la care se transmit ofertele: Str.Tudor Vladimirescu, nr. 65, Cam.1, Tg-Jiu, jud.Gorj, Cp.210132
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  Documentatia este atasata anuntului pe pagina web a Benefiarului www.apsg.eu  sectiunea Achizitii publice a Beneficiarului .

DOCUMENTE SOLICITATE – SI CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ANEXATE LA ANUNT
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul        
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - Str.Tudor Vladimirescu, nr.36, Tg-Jiu, judetul Gorj, E-mail: contact@apsg.eu , mariannicu@yahoo.com ,Tel; 0722-891021 
www . apsg.eu
Informaţii despre beneficiarul proiectului - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 1, Tg-Jiu, judetul Gorj –
" NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE " - POSDRU/165/6.2/S/142864, POS DRU 2007 – 2013 – Axa prioritara – 6/Domeniul major de interventie – 6.2.

AttachmentSize
1. DOC. ATRIBUIRE CONSUMABILE BIROU, MAT. CURS, PAPETARIE.pdf367.46 KB
Anunt atribuire consumabile.pdf348.51 KB