HomeAchizitii publiceServicii contabilitate„Achizitie servicii expert contabil”

„Achizitie servicii expert contabil”

 Semnatura compusa

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal – 14433195, Nr. 32 / 25.03.2011

            ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE PUBLICA
„Achizitie servicii expert contabil”

 

  1. Informatii generale

Beneficiar:

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

Titlul Proiectului:

Paşi spre viitor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/102/5.1/G/76960

Linia de finantare:

Axa prioritară – 5 / Domeniul major de intervenţie – 5.1

Denumirea contractului de achizitie:

ACHIZITIE SERVICII EXPERT CONTABIL

Obiectul contractului de achizitie:

SERVICII CONTABILITATE

Cod CPV:

79211000-6

Sursa de finantare

Fondul Social European, Bugetul National si Contributie Beneficiar

                                                                                                                      
      2.  Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie
Obiectul contractului il constituie asigurarea serviciilor contabile pentru proiectul ce urmeaza a fii implementat. Expertul contabil selectat (persoana fizica sau juridica membra CECCAR) va avea in urmatoarele obligatii - asigura contabilitatea analitica pentru proiect, semneaza si dateaza documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectului, elibereaza o ATESTARE referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate – pentru fiecare Cerere de Rambursare, etc. – conform documentatiei pentru ofertanti -  pentru achizitia „Achizitie servicii expert contabil”

     3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare


Pretul cel mai scazut
Da

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

    

     4. Informatii cu privire la achizitia curenta – modalitati obtinere documentatie


De la sediul beneficiarului – achizitorului (prin solicitare scrisa in acest sens)
Da

Disponibila pe internet

     Da

                5. Date Contact Beneficiar – Achizitor
Pentru orice informatii suplimentare legate de contractul de achizitie curent, Beneficiarul – Achizitorul poate fii contactat la urmatoarea adresa - ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, CP 210140, JUDETUL GORJ, E-mail: office@w-design.ro, mariusblendea@gmail.com, 0253213041 sau 0727684535, www.psihologie.w-design.ro

     6. Alte informatii

Data inceput pentru ridicare documentatie de catre potentialii ofertant

Incepand cu 25.03.2011

Data limita de depunere a ofertelor

31.03.2011 – ora 14.00

Deschiderea ofertelor

31.03.2011 – ora 15.00

 

Data: 24.03.2011

Documentatie de atribuire:
Fise de date
Formular de oferta
Declaratie eligibilitate
Declaratie art 181
Formular contract

Intocmit,                                                                                          Aprobat,
             Manager Proiect                                                             Conducator  Beneficiar - Achizitor

  BLENDEA ION MARIUS                                                          BLAJ COSTICA - Presedinte

User login

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României