HomeAchizitii publiceServicii auditare„Achizitie servicii auditare proiect”

„Achizitie servicii auditare proiect”

 Asociatia Psihologilor Gorjeni

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ

Cod fiscal – 14433195, Nr. 87 / 10.05.2011

 

            ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE PUBLICA

                                Achizitie servicii auditare proiect”

 

1.    Informatii generale

Beneficiar:

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

Titlul Proiectului:

Paşi spre viitor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/102/5.1/G/76960

Linia de finantare:

Axa prioritară – 5 / Domeniul major de intervenţie – 5.1

Denumirea contractului de achizitie:

ACHIZITIE SERVICII AUDITARE PROIECT

Obiectul contractului de achizitie:

Servicii de auditare financiara externa

Cod CPV:

79212100-4

Sursa de finantare

Fondul Social European, Bugetul National si Contributie Beneficiar

                                                                                                                      

      2.  Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie

Obiectul contractului il constituie asigurarea serviciilor de audit  pentru proiectul ce urmeaza a fii implementat. Auditorul selectat (persoana fizica sau juridica membra CAFR) va avea in urmatoarele obligatii – VERIFICAREA CHELTUIELILOR CONTRACTULUI DE GRANT POSDRU/102/5.1/G/76960 – FINANTAT IN CADRUL POS-DRU

      3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare

Pretul cel mai scazut

X 

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

    

      4. Informatii cu privire la achizitia curenta – modalitati obtinere documentatie

De la sediul beneficiarului – achizitorului (prin solicitare scrisa in acest sens)

X

Disponibila pe internet

    

 

                5. Date Contact Beneficiar – Achizitor

Pentru orice informatii suplimentare legate de contractul de achizitie curent, Beneficiarul – Achizitorul poate fii contactat la urmatoarea adresa - ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, CP 210140, JUDETUL GORJ, E-mail: office@w-design.ro, mariusblendea@gmail.com, 0253213041 sau 0727684535, www.psihologie.w-design.ro

      6. Alte informatii

Data inceput pentru ridicare documentatie de catre potentialii ofertant

Incepand cu 11.05.2011

Data limita de depunere a ofertelor

16.05.2011 – ora 14.00

Deschiderea ofertelor

16.05.2011 – ora 15.00

 

Data: 10.05.2011

 

                 Intocmit,

      Responsabil Financiar

       IVANOV MARINA                                                                       Aprobat,

         Asistent  Manager                                                      Conducator  Beneficiar - Achizitor

       BLENDEA VENERA                                                         BLAJ COSTICA - Presedinte

AttachmentSize
7 - fisa date.doc484 KB
Caiet sarcini.docx201.24 KB
Form oferta - A0.doc177 KB
Declar eligib - A1.doc175.5 KB
Declar art 181 - A2.doc176.5 KB
Experienta - Anexa 3.docx14.9 KB
Declar subcontract - A4.doc180 KB
Model contractA5.docx33.32 KB

User login

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României