HomeAchizitii publiceInchiriere birou„ Achizitie servicii inchiriere birou”

„ Achizitie servicii inchiriere birou”

 Semnatura compusa

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal – 14433195, Nr. 33 / 25.03.2011

            ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE PUBLICA
„ Achizitie servicii inchiriere birou”

  1. Informatii generale

Beneficiar:

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

Titlul Proiectului:

Paşi spre viitor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/102/5.1/G/76960

Linia de finantare:

Axa prioritară – 5 / Domeniul major de intervenţie – 5.1

Denumirea contractului de achizitie:

Achizitie servicii inchiriere birou

Obiectul contractului de achizitie:

Inchiriere birou pentru implementare proiect

Cod CPV:

70310000-7

Sursa de finantare

Fondul Social European, Bugetul National si Contributie Beneficiar

                                                                                                                      
      2.  Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie
Obiectul contractului il constituie asigurarea spatiului pentru biroul proiectului, pentru derularea activitatilor de consiliere profesionala, pentru derularea activitatilor de instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca, pentru derularea activitatilor de dezvoltare personala si pentru derularea activitatilor de dezvoltare a spiritului antreprenorial, etc. – conform documentatiei pentru ofertanti -  pentru achizitia „ Achizitie servicii inchiriere birou”

     3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare


Pretul cel mai scazut
Da

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

   

     4. Informatii cu privire la achizitia curenta – modalitati obtinere documentatie


De la sediul beneficiarului – achizitorului (prin solicitare scrisa in acest sens)
Da

Disponibila pe internet

     Da

                5. Date Contact Beneficiar – Achizitor
Pentru orice informatii suplimentare legate de contractul de achizitie curent, Beneficiarul – Achizitorul poate fii contactat la urmatoarea adresa - ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, CP 210140, JUDETUL GORJ, E-mail: office@w-design.ro, mariusblendea@gmail.com, 0253213041 sau 0727684535, www.psihologie.w-design.ro

     6. Alte informatii

Data inceput pentru ridicare documentatie de catre potentialii ofertant

Incepand cu 26.03.2011

Data limita de depunere a ofertelor

31.03.2011 – ora 15.00

Deschiderea ofertelor

31.03.2011 – ora 16.00

Documentatie de atribuire:
Fise de date
Formular de oferta
Declaratie eligibilitate
Declaratie art 181
Formular contract

 

Data: 25.03.2011

                                           Intocmit,                                                                                          Aprobat,
                                    Manager Proiect                                                            Conducator  Beneficiar - Achizitor
                             BLENDEA ION MARIUS                                                            BLAJ COSTICA - Presedinte

User login

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României