User login

Achitii finalizate
Achitii finalizate
Achizitie echipamente IT ID 142864

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
 Referitor  la:  Achizitie echipamente IT
 Denumirea proiectului - " NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE " - POSDRU/165/6.2/S/142864
 Denumirea contractului - ACHIZITIE “ ECHIPAMENTE IT ”

Achizitie spatiu birou proiect ID 138092

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195
Nr. 11 / 02.06.2014

ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: Inchiriere birou implementare si cabinet consiliere - pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - " PRIMII PAŞI ÎN CARIERĂ " - POSDRU/161/2.1/G/138092
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU SI CABINET

Achizitie spatiu birou pentru implementare proiect proiect ID 142864

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ

Cod fiscal - 14433195

Nr. 68 / 20.05.2014

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

REF: Inchiriere birou pentru implementare proiect

Denumirea proiectului - "NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU, având ca obiect: Inchiriere birou pentru implementare proiect "NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864 – birou necesar pentru pentru buna desfasurare a activitatii echipei de implementare din cadrul achizitorului

 

Achizitie furnizare produse papetarie proiect BLMO ID 134077

InInIInvesteşte în oameni I

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 4  „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major de intervenţie 4.1  „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

Titlul proiectului: "BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE (BLMO)"

Contract nr. : POSDRU/123/4.1/S/134077

 

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ

Cod fiscal - 14433195

Nr.75 / 16.05.2014

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

REF: FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE

Denumirea proiectului - "BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE (BLMO)" - POSDRU/123/4.1/S/134077

Denumirea contractului - ACHIZITIE PRODUSE PAPETARIE (DERULARE PROIECT)

 

Achzitie spatiu proiect BLMO ID 134077

Investeşte în oameni
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195
Nr. 29 / 07.04.2014

                                                  ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: Inchiriere birou pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - "BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE (BLMO)" - POSDRU/123/4.1/S/134077
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU