User login

Achitii finalizate
Achitii finalizate
ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT AFES - 133996

ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: „ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT”
Denumirea proiectului - AFES-ACCES  LA  FORMARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE”- POSDRU/148 /6.3 /G/133996
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT

Servicii internet si telefonie mobila necesare implementării proiect 142864

ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: Servicii internet si telefonie mobila necesare implementării proiect
Denumirea proiectului - "NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INTERNET SI TELEFONIE MOBILA

Achizitie servicii inchiriere birou si job club ID 135066

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195

 

ANUNT DE PARTICIPARE

REF: Inchiriere birou implementare si spatiu JOB CLUB - pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - "Mai bine pentru fiecare!"- POSDRU/130/5.1/G/135066
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU SI JOB CLUB

ACHIZITIE SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA - ID 133976

ANUNT DE PARTICIPARE

 

REF: SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA
Denumirea proiectului - "EGALI PE PIAŢA MUNCII" -POSDRU/130/5.1/G/133976
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA

Achizitie servicii inchiriere birou proiect - job club ID 133976

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ

Cod fiscal - 14433195

  

ANUNT DE PARTICIPARE

 

REF: Inchiriere birou implementare si spatiu JOB CLUB - pentru implementare proiect

Denumirea proiectului - " EGALI pe piaţa muncii"- POSDRU/130/5.1/G/133976

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU SI JOB CLUB

Achizitie mobilier birou ID 138092

ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: Mobilier cabinet consiliere - pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - " PRIMII PAŞI ÎN CARIERĂ " - POSDRU/161/2.1/G/138092
Denumirea contractului - ACHIZITIE MOBILIER DE BIROU

Achizitie servicii inchiriere birou si job club ID 133927

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 REF: Inchiriere birou implementare si spatiu JOB CLUB - pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - " PASI SPRE VIITOR " - POSDRU/130/5.1/G/133927
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU SI JOB CLUB

Achizitia de mobilier de birou pentru implementare proiect ID 142864

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Referitor  la:  Achizitie mobilier de birou
Denumirea proiectului - " NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864
Denumirea contractului - ACHIZITIE “MOBILIER DE BIROU”

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul/invitatia de participare la procedura ACHIZITIE “MOBILIER DE BIROU”, având ca obiect: Achizitia de mobilier de birou pentru  implementare proiect – " NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE "

Achiziție servicii organizare evenimente promovare proiect ID 138092

ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: „ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT”
Denumirea proiectului - " PRIMII PAŞI ÎN CARIERĂ " - POSDRU/161/2.1/G/138092
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PROMOVARE PROIECT

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atenției anunțul de participare la procedura- Achiziție servicii organizare evenimente promovare proiect”, având ca obiect: Achiziție servicii organizare evenimente promovare proiect”-, pentru implementare proiect " PRIMII PAŞI ÎN CARIERĂ " - POSDRU/161/2.1/G/138092 – necesare pentru buna desfășurare a activităților proiectului

Achizitie inchiriere birou proiect ID 142864

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Inchiriere birou pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - "NOI ŞANSE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE" - POSDRU/165/6.2/S/142864
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU